Řídicí systém pro teplovzdušný model

Show simple item record

dc.contributor.advisor Doležel, Petr
dc.contributor.author Horníček, Radek
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:19:11Z
dc.date.available 2014-06-19T10:19:11Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56585
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému pro teplovzdušný tunel. Teoretická část je věnována ovládacím prvkům a funkcím použitým pro realizaci systému v prostředí Matlab. Praktická část obsahuje návrh a vlastní řešení řídicího algoritmu a grafického uživatelského rozhraní. cze
dc.format 39 s. cze
dc.format.extent 1412794 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject řídicí systémy cze
dc.subject teplovzdušný model cze
dc.subject control systems eng
dc.subject hot air device eng
dc.title Řídicí systém pro teplovzdušný model cze
dc.title.alternative The control system for the hot air device eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis describes the design of a control system for hot-air device. The theoretical part is devoted to the control and functions used to implement the system in Matlab. The practical part includes the design of the control algorithm and graphical user interface. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D31440 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Student ve vývojovém prostředí Matlab vytvořil řídicí systém pro teplovzdušný tunel, který má několik režimů (ruční ovládání a automatické řízení teploty a průtoku vzduchu). Cíl práce byl splněn, navíc funkčnost aplikace ověřil při řadě kontrolních měření a využil aplikaci pro nastavení PID regulátorů k řízení jednotlivých regulačních obvodů teplovzdušného modelu. Uvedené postupy jsou využitelné v praxi. Konkrétně vytvořený systém je využitelný pro výuku modelování a automatické regulace. cze
dc.identifier.stag 24573 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account