Zobrazování 3D scény metodou raytracingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veselý, Petr cze
dc.contributor.author Lokvenc, Pavel
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:18:49Z
dc.date.available 2014-06-19T10:18:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56531
dc.description.abstract Práce pojednává o zobrazovací metodě raytracing, která vyhází z geometrické optiky a využívá se pro vykreslování trojrozměrných scén. Práce obsahuje teoretický popis řešených problémů. V praktické části je provedena implementace vlastního vykreslovacího systému. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 5613966 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject 3D cze
dc.subject počítačová grafika cze
dc.subject sledování paprsku cze
dc.subject vykreslování cze
dc.subject 3D cze
dc.subject computer graphics eng
dc.subject ray tracing eng
dc.subject rendering eng
dc.title Zobrazování 3D scény metodou raytracingu cze
dc.title.alternative Rendering 3D scene with method of raytracing eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Main goal of bachelor thesis is about rendering technique called ray tracing. Ray tracing is based on geometric optics and it is used for rendering three dimensional scenes. Thesis contains theoretic background of solved problems. In practice part is implemented ray tracing system. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30931 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo nastudování principu zobrazování 3D scény pomocí metody raytracingu a vlastní implementace této metody. Všechny cíle práce byly bezezbytku splněny. Vytvořený renderovací systém byl zakomponován do jednoduchého testovacího nástroje, který umožňuje prezentovat funkčnost celého navrženého systému. Pomocí tohoto nástroje bylo provedeno praktické výkonnostní srovnání s vybranými existujícími řešeními. cze
dc.identifier.stag 24827 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account