Analýza oxyethylenovaných mastných alkoholů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fischer, Jan cze
dc.contributor.author Szlauerová, Zuzana
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:18:07Z
dc.date.available 2014-06-19T10:18:07Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56424
dc.description.abstract V této práci byly analyzovány tenzidy na bázi oxyethylenovaných mastných alkoholů pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Cílem práce byla analýza nízkých koncentrací těchto tenzidů ve vzorcích povrchových vod. Pro zpracování vzorků před analýzou byla použita extrakce tuhou fází a derivatizace. Oxyethylenované mastné alkoholy byly stanoveny pomocí HPLC analýzy s využitím gradientové eluce. K detekci byl použit UV-VIS detektor. Výsledky jednotlivých metod byly porovnány a diskutovány. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 2011415 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.5.2024 cze
dc.subject oxyethylenované mastné alkoholy cze
dc.subject neiontové tenzidy cze
dc.subject kapalinová chromatografie cze
dc.subject SPE cze
dc.subject derivatizace cze
dc.subject oxyethylenated fatty alcohols eng
dc.subject non-ionic surfactants eng
dc.subject liquid chromatography eng
dc.subject derivatization eng
dc.title Analýza oxyethylenovaných mastných alkoholů cze
dc.title.alternative Analysis of oxyethylenated fatty alcohols eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Česla, Petr cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated In this thesis surfactants based on fatty alcohols oxyethylenates were analyzed by high performance liquid chromatography. The aim of this thesis was to analyze low concentrations of these surfractants in samples of ground water. For sample pretreatment, the SPE method followed with derivatization was used. Derivatized oxyethylenated fatty alcohols were determined by HPLC analysis with gradient elution. The UV-VIS detector was used for detection of the samples. The results of each method were compared and discussed. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D31070 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Diplomantka zodpověděla dotazy komise a obhájila diplomovou práci. cze
dc.identifier.stag 24325 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account