Racionalizace/rozvoj železniční tratě Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čáp, Jiří
dc.contributor.author Gavlasová, Bohumila
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:20Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56289
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na racionalizaci a rozvoj tratě Frýdlant n/O. - Ostravice, na zlepšení její konkurenceschopnosti v oblasti pohodlí, rychlosti, dostupnosti a v neposlední řadě i bezpečnosti. Zabývá se seznámením se s tratí Frýdlant n/O. Ostravice, popisem stanic a zastávek, charakteristikou trati a PZZ. Zhodnocení navrhovaných změn je provedeno na základě investičních nákladů potřebných k realizaci navrhovaných změn a i za pomoci ekonomické, finanční a multikriteriální analýzy. Výsledkem práce je posouzení navrhovaných změn vedoucích k racionalizaci/rozvoji a vyšší bezpečnosti provozu na trati při vynaložení přijatelných investičních prostředků a výběr varianty, která by splňovala dané požadavky. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 3113864 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject racionalizace cze
dc.subject přejezdová zabezpečovací zařízení cze
dc.subject regionální tratě cze
dc.subject elektrifikace cze
dc.subject rationalization eng
dc.subject level crossing safety mechanisms eng
dc.subject regional railway lines eng
dc.subject electrification eng
dc.title Racionalizace/rozvoj železniční tratě Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice cze
dc.title.alternative Rationalization/development of the railway line Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Tyle, Jaroslav
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the rationalization and development of the railway line Frýdlant n/O. Ostravice, the improvement of competitive ability in the field of comfort, speed, accessibility, and last but not least, also safety. It deals with the familiarization with the railway line Frýdlant n/O. Ostravice, the description of the train stations and stops, a characteristic of the train line and level crossing safety mechanisms. The assessment of the suggested changes is done on the basis of investment costs which are needed for the realization of suggested changes. Economic, financial and multi-criterion analysis helped to the assessment. The result of the thesis is the assessment of suggested changes leading to the rationalization/development and higher safety of running the railway line, and also, a variety of options which would meet the given requirements. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30548 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázala diplomantka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky oponenta měla velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 24395 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account