Zvýšení kvality trolejbusového provozu Dopravního podniku města Brna, a. s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr cze
dc.contributor.author Cihlo, Ladislav
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:17:08Z
dc.date.available 2014-06-19T10:17:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56258
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu trolejbusového subsystému Dopravního podniku města Brna, a. s. se zaměřením na ukazatele kvality, kterými jsou především přesnost provozu, rychlost a bezpečnost přepravy a pohodlí cestujících. Dále práce analyzuje systém řízení kvality uplatňovaný v provozu trolejbusů v Brně. Úkolem práce je na základě provedené analýzy stavu trolejbusového provozu a systému řízení kvality navrhnout možná řešení vedoucí ke zvýšení výsledné kvality. Práce obsahuje návrhy na úpravu preference trolejbusů v kritických úsecích, obnovu vozového parku a s tím související úpravu nasazení vozidel a další dílčí změny v rámci provozu trolejbusů, jejichž cílem je zvýšení výsledné kvality služby. Součástí práce je také ekonomické zhodnocení vybraných návrhů. cze
dc.format 78 s., 4 s. příloh cze
dc.format.extent 2860004 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject pohodlí cze
dc.subject preference cze
dc.subject trolejbusy cze
dc.subject vozový park cze
dc.subject quality cze
dc.subject comfort cze
dc.subject preference cze
dc.subject trolleybus cze
dc.subject fleet cze
dc.title Zvýšení kvality trolejbusového provozu Dopravního podniku města Brna, a. s. cze
dc.title.alternative Quality improvement of trolleybus subsystem in Brno eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This work analyzes the current state of the trolleybus subsystem in Brno, focusing on quality indicators such as operation accuracy, speed and safety of transport and comfort of passengers. The work also analyzes the quality management system applied in the trolleybus subsystem. The task is to suggest possible solutions to increase the final quality on the basis of analysis of the current state of the trolleybus subsystem and the quality management system. The work contains suggestions for modifying the preference of trolleybuses in critical sections, fleet renewal, editing the deployment of trolleybuses and other changes in the trolleybus subsystem to increase the quality of services. The work also includes an economic evaluation of selected proposals. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30412 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24638 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account