Postoj studentů Domova mládeže k zájmovým aktivitám

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana cze
dc.contributor.author Jarosz, Filip
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:16:45Z
dc.date.available 2014-06-19T10:16:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56195
dc.description.abstract Práce je věnována postojům dětí, ubytovaných v domovech mládeže, k jejich volnočasovým aktivitám. Teoretická část se zabývá pojmem volný čas, strukturou postojů a zájmů z psychologického hlediska a charakterizuje domov mládeže jako instituci. V praktické části zkoumá pomocí kvantitativní metody volnočasové aktivity žáků ubytovaných v Domově mládeže a školní jídelně Pardubice. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1585852 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject volný čas cze
dc.subject zájmy cze
dc.subject postoje cze
dc.subject Domov mládeže a školní jídelna Pardubice cze
dc.subject a leisure time eng
dc.subject interests eng
dc.subject attitudes eng
dc.subject Dormitory and canteen Pardubice eng
dc.title Postoj studentů Domova mládeže k zájmovým aktivitám cze
dc.title.alternative Attitude dormitory students for leisure activities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sychrová, Adriana cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The work addresses the attitudes of children staying in the dormitory for their leisure activities. The theoretical part deals with the concept of leisure, the structure of attitudes and interests from psychological point of view and characterizes dormitory as an institution. In the practical part explores leisure activities of students staying in the dormitory and canteen Pardubice using quantitative method. eng
dc.description.department Katedra věd o výchově cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D30441 cze
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Student přistoupil k obhajobě bakalářské práce připravený. Odpověděl na všechny otázky kladené členy komise. Obhajoba proběhla řádně. Hodnocení dobře. cze
dc.identifier.stag 23349 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account