Stanovení aktivity butyrylcholinesterasy v biologických vzorcích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pohanka, Miroslav cze
dc.contributor.author Vovsová, Michaela
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:16:38Z
dc.date.available 2014-06-19T10:16:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/56175
dc.description.abstract Butyrylcholinesterasa je enzym vznikající v játrech. Stanovení její aktivity v plasmě může sloužit pro hodnocení funkčnosti jaterního parenchymu nebo otravy některými látkami (například karbofuran, rivastigmin,...). V současnosti se aktivita butyrylcholinesterasy v biologických vzorcích stanovuje spektrofotometrickým testem založeným na Ellmanově činidle. Diplomová práce je zaměřena na hodnocení a optimalizaci použití standardního testu (s Ellmanovým činidlem). Dále na výběr a testování nových reagencií vhodných pro stanovení aktivity butyrylcholinesterasy. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 2257575 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject acetylcholinesterasa cze
dc.subject butyrylcholinesterasa cze
dc.subject Ellmanova metoda cze
dc.subject indoxylacetát cze
dc.subject organofosfáty cze
dc.subject karbamáty cze
dc.subject acetylcholinesterase eng
dc.subject butyrylcholinesterase eng
dc.subject Ellmans method eng
dc.subject indoxylacetate eng
dc.subject organophosphate eng
dc.subject carbamate eng
dc.title Stanovení aktivity butyrylcholinesterasy v biologických vzorcích cze
dc.title.alternative Assay of butyrylcholinesterase activity in biological samples eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Butyrylcholinesterase is an enzyme produced in the liver. Assay of the activity in plasma can be used to evaluate the function of the liver parenchyma or poisoning by certain substances (for example carbofuran, rivastigmine,...). Currently butyrylcholinesterase activity in biological samples are determined by spectrophotometric assay based on the Ellmans reagent. The thesis is focused on the evaluation and optimization of the use of standard test (with Ellmans reagent). Furthermore, the selection and testing of new reagents suitable for the determination of butyrylcholinesterase activity are done. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Analýza biologických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29888 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků diplomové práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího a oponenta diplomové práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k DP. cze
dc.identifier.stag 23810 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account