Organizace statické dopravy ve společnosti Škoda Auto a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David cze
dc.contributor.author Černý, Pavel
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:52Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:52Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55877
dc.description.abstract Diplomová práce se v první části zabývá analýzou parkovišť pro firemní zaměstnance společnosti Škoda Auto a.s. Jedná se o jednotlivá parkoviště u vstupních bran do hlavního výrobního závodu v Mladé Boleslavi. Analýza má jednoznačně potvrdit či vyvrátit názory o problematickém parkování pro zaměstnance. Po vyhodnocení analýzy vzniká prostor pro možná řešení a další část tak navrhuje technická a technologická opatření pro optimální parkování. Z technického hlediska to je návrh nového parkoviště dle současných norem a moderních trendů. Z technologického hlediska to jsou návrhy pro úpravu stávajícího stavu tak, aby poptávka po parkovacích místech byla co nejvíce konstantní. To je umožněno díky navrženým restriktivním metodám proti IAD, podporou systému spolujízdy a dalších inovativních metod. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 9947477 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject statická doprava cze
dc.subject parkování cze
dc.subject parkoviště cze
dc.subject parkovací plochy cze
dc.subject doprava v klidu cze
dc.subject silniční doprava cze
dc.subject static transport cze
dc.subject parking cze
dc.subject parking lot cze
dc.subject parking areas cze
dc.subject steady transport cze
dc.subject road transport cze
dc.title Organizace statické dopravy ve společnosti Škoda Auto a.s. cze
dc.title.alternative The organization of static transport in Škoda Auto company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The initial part of the thesis deals with the analysis of parking lots for the employees in Škoda Auto company. It pertains to the individual parking lots adjacent to the main entrances of the central plant in Mladá Boleslav. The aim of the analysis is to confirm unequivocally or disprove the opinions regarding the problematic parking of the employees. As a result of the analysis assessment, opportunity arises for alternative proposals to be projected and thus, the thesis considers technical and technological measures for optimal parking. From the technical point of view, the project of the new parking lot is designed according to the current norms and modern trends. From the technological point of view, it takes into consideration the modification proposals of the present state in order to determine parking place demand constant to the highest degree. It is allowed by means of proposed restrictive methods versus individual automobile transport, system of car pooling and further innovative methods. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30411 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a pohotově reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24640 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account