Sběr statistických údajů pro basketbalový klub

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bažant, Michael cze
dc.contributor.author Pieca, Michal
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:41Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55845
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro sběr statistických údajů při basketbalovém utkání. V první kapitole jsou popsány nástroje a znalosti potřebné k programování aplikací. V další části jsou definovány a specifikovány požadavky a zbytek práce se zabývá realizací aplikace, databázovou strukturou a popisem tříd. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 5577191 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject aplikace cze
dc.subject operační systém Android cze
dc.subject databáze cze
dc.subject basketbal cze
dc.subject application eng
dc.subject operating system Android eng
dc.subject database eng
dc.subject basketball eng
dc.title Sběr statistických údajů pro basketbalový klub cze
dc.title.alternative Statistical data collection for basketball club eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with the design and implementation of application do collecting of statistical data in basketball match. The first chapter deals with the description of the tools and knowledge needed for programming. In the next section are defined and specified requirements and the rest of the work deals with the implementation of application, database structure and class descriptions. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30950 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Student při obhajobě bakalářské práce reagoval na dotazy a připomínky vedoucího i členů komise. Výsledná práce je dle vedoucího použitelná v praxi a lze ji nadále rozšiřovat o další vhodné prvky. Cíle bakalářské práce byly naplněny. cze
dc.identifier.stag 21233 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account