Servopohon s DC motorem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rozsíval, Pavel cze
dc.contributor.author John, Marek
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:38Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:38Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55836
dc.description.abstract Tato práce se věnuje funkci, řízení a zkonstruování regulátoru kartáčových stejnosměrných motorů. Teoretická část obsahuje seznámení s funkcí kartáčových motorů, s jejich jednotlivými částmi a s dalšími periferiemi, potřebnými k sestrojení regulačního obvodu. Praktická část obsahuje návrh a konstrukci regulačního obvodu. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1734904 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject KM cze
dc.subject PWM cze
dc.subject Grayův kód cze
dc.subject regulátory cze
dc.subject tranzistory cze
dc.subject mikročipy cze
dc.subject magnetické pole cze
dc.subject BM eng
dc.subject Graycode eng
dc.subject regulators eng
dc.subject transistors eng
dc.subject mikrochips eng
dc.subject magneticfield eng
dc.title Servopohon s DC motorem cze
dc.title.alternative DC motor servodrive eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis describes function, control and construction of regulator of brushed DC motors. The theoretical part consists of introduction to function of brushed DC motors, its parts and other peripherals needed for construction of the control circuit. The practical part contains design and construction of control circuit. eng
dc.description.department Katedra elektrotechniky cze
dc.thesis.degree-discipline Komunikační a mikroprocesorová technika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30993 cze
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni. Autor práce uspokojivě vysvětlit připomínky a dotazy členů komise, komisí byla práce hodnocena klasifikací velmi dobře mínus. Hodnocení odpovědí na otázky z odborných předmětů odpovídá celkovému výsledku zkoušky - velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 24572 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account