Návrh na zavedení informačního přepravního systému v dopravní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Chlubnová, Ilona
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:35Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55828
dc.description.abstract Tato práce se zabývá informačními přepravními systémy. Práce představuje systémy na řízení vozového parku a systémy na kontrolu spotřeby a krádeží pohonných hmot, analyzuje současnou situaci dopravní společnosti, definuje požadavky na informační přepravní systém, porovnává a vyhodnocuje systémy, hledá vhodného dodavatele systému. Nakonec práce vyhodnocuje ekonomické a neekonomické přínosy z realizace. cze
dc.format 82 s. cze
dc.format.extent 2360254 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject silniční nákladní doprava cze
dc.subject dopravní telematika cze
dc.subject informační přepravní systémy cze
dc.subject spotřeba paliva cze
dc.subject přínosy cze
dc.subject truck road transport eng
dc.subject transport telematics eng
dc.subject information transport systems eng
dc.subject fuel consumption eng
dc.subject benefits eng
dc.title Návrh na zavedení informačního přepravního systému v dopravní společnosti cze
dc.title.alternative Proposal for introduction of an information transport system in a transport company eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Riedl, René
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This work focuses on information transport systems. This work presents fleet management systems and fuel management systems and stealing fuel, analyses the current condition of the transport company, defines requirements of the company for information transport system, looks for a suitable supplier of this system. Finally this work evaluates economic and non-economic benefits of the realization. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30536 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 24443 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account