Žánrové spektrum románů Miloše Zapletala v souvislosti s literaturou pro mládež

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří cze
dc.contributor.author Hartmanová, Lucie
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:32Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:32Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55819
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována spisovateli Miloši Zapletalovi, jeho prózám a žánrovým proměnám v jeho dílech. Práce se zabývá také charakteristikou a vývojem literatury pro děti a mládež. Prostor zaujímá také charakteristika dobrodružného románu, pojetí hlavního hrdiny. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 507558 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject literatura pro děti a mládež cze
dc.subject dobrodružství cze
dc.subject žánry cze
dc.subject skauting cze
dc.subject spisovatelé cze
dc.subject romány cze
dc.subject children literature eng
dc.subject romance eng
dc.subject genre eng
dc.subject Scouting eng
dc.subject writers eng
dc.subject novels eng
dc.title Žánrové spektrum románů Miloše Zapletala v souvislosti s literaturou pro mládež cze
dc.title.alternative Genre Spectrum of Miloš Zapletal´s Novels in the Context of Czech Literature for Adolescents eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudláč, Antonín cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor paper is dedicated to the novels of Miloš Zapletal, more specifically to genre changes in his prose work. The paper further deals with characteristics and development of the children literature. A romance, its development and a concept of the main character in romance is described as well in the paper. eng
dc.description.department Katedra literární kultury a slavistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D30174 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1) Studentka představila téma práce, cíle, zvolenou metodu. 2) Vedoucí a oponent práce seznámili komisi s posudky. 3) Studentka reagovala na otázky obsažené v posudcích a na další dotazy členů komise. 4) Diskuse. cze
dc.identifier.stag 23557 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account