Změna linkového vedení MHD Brno v případě otevření nové železniční stanice Brno hlavní nádraží

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nachtigall, Petr cze
dc.contributor.author Kuchařík, Miroslav
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:28Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:28Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55812
dc.description.abstract Tato práce se zabývá městskou hromadnou dopravou v Brně. Práce je zaměřená na změnu linkového vedení pro případ otevření nové železniční stanice Brno hlavní nádraží. Práce se zabývá analýzou linek, které obsluhují současnou železniční stanici Brno hlavní nádraží, a modelováním přepravních proudů. V práci jsou uvedeny dvě varianty řešení pro vedení tramvajových linek a jedna varianta pro vedení autobusových linek. V poslední kapitole jsou varianty řešení zhodnoceny. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2954391 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Linka cze
dc.subject spoj cze
dc.subject interval cze
dc.subject Brno cze
dc.subject zdroj cze
dc.subject cíl cze
dc.subject Line cze
dc.subject connection cze
dc.subject source cze
dc.subject aim cze
dc.title Změna linkového vedení MHD Brno v případě otevření nové železniční stanice Brno hlavní nádraží cze
dc.title.alternative Change of keeping of lines of public transport company Brno in case of opening a new railway station Brno hlavní nádraží eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This work solve into public transport company in Brno. Work is intent on change of keeping of lines in case of opening a new railway station Brno hlavní nádraží. Work solve into analysis of lines which tend contemporary railway station Brno hlavní nádraží and model of transport trends. In work are mentioned two variants method of solution for keeping of tramway lines and one variant method of solution for keeping of bus lines. At next chapter variants method of solution are evaluated. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30436 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a v přiměřené míře reagoval na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 24653 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account