Hodnocení investice dopravního podniku v rámci investování do obnovy vozidel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichar, Vlastimil
dc.contributor.author Berka, Tomáš
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:14:13Z
dc.date.available 2014-06-19T10:14:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55769
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována investicím a hodnocení efektivnosti investičních projektů. V práci je hodnocen konkrétní investiční projekt. Je zde také uvedena další možnost rozšíření investice. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2351910 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.5.2024 cze
dc.subject investice cze
dc.subject projekt cze
dc.subject hodnocení cze
dc.subject efektivnost cze
dc.subject investment eng
dc.subject project eng
dc.subject reviews eng
dc.subject efficiency eng
dc.title Hodnocení investice dopravního podniku v rámci investování do obnovy vozidel cze
dc.title.alternative Assessing of transport company investment within the investment of vehicles renovation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šedivý, Jindřich
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to investments and an evaluation of investment projects. There is evaluated a specific investment project in this study. There is also dealt with another opportunity how to expand the investment. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D30519 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řešenou ve svém diplomovém projektu dokázal diplomant odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Odpovědi na připomínky recenzenta měl velmi dobře připraveny. Na doplňkové otázky reagoval velmi pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 21292 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account