Obecná škola Javornice na přelomu 19. a 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stráníková, Jana cze
dc.contributor.author Vodáková, Andrea
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:58Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55732
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnovaná Obecné škole v Javornici na přelomu 19. a 20. století. Zabývá se nejen jejím vznikem a historií, ale i učitelským sborem. V úvodních kapitolách práce je zmíněna i stručná historie obce a vývoj školství v 19. a počátku 20. století. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1528615 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Javornice cze
dc.subject education eng
dc.subject školství cze
dc.subject 19. a 20. století cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject 19th and 20th century eng
dc.subject teachers eng
dc.title Obecná škola Javornice na přelomu 19. a 20. století cze
dc.title.alternative Elementary School in Javornice at the Turn of the 19th and 20th Centuries eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Halířová, Martina cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is devoted to the Elementary school in Javornice at the turn of the 19th and 20th century. It focuses not only on its establishment and history, but the teaching stuff as well. The introductory chapters also include a brief history of the village and development of education in the 19th and the beginning of the 20th century. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D30145 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení bakalářské práce a pramenů. 2. Čtení posudků. 3. Reakce na posudky. 4. Otázky a diskuse. V seznamu literatury chybí některé tituly. Význam práce pro regionální dějiny. Chybí interpretace pramenů. cze
dc.identifier.stag 20019 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account