Rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk cze
dc.contributor.author Holec, Marek
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:57Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55727
dc.description.abstract V průběhu bakalářské práce bude věnována pozornost problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Právním předpisům a normám, které ji upravují. Dále součástí práce je identifikace a hodnocení rizik v obecné rovině a následně v prostředí podniku. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 1942127 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject bezpečnost práce cze
dc.subject ochrana zdraví cze
dc.subject rizika cze
dc.subject analýza rizik cze
dc.subject occupational safety eng
dc.subject health protection eng
dc.subject risks eng
dc.subject risk analysis eng
dc.title Rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Work safety and health protection risks of a chosen company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated During the thesis will be given to issues of health and safety at work. Legislation and standards that govern it. In addition, part of the work is the identification and assessment of risks in general and then in the enterprise environment. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D30127 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student odpověděl na otázku položenou vedoucím práce: Jaký přístup k riziku (viz vymezení v kapitole 3) uplatňuje zkoumaný podnik? Proč k hodnocení bezpečnostních rizik nevyužívá kvantitativní hodnotící metody? V rozpravě student vysvětloval pojem dodavatelský úraz. Dále odpovídal na způsob hodnocení, který v práci využíval. cze
dc.identifier.stag 22401 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account