Nové škorpionátové komplexy přechodných kovů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erben, Milan cze
dc.contributor.author Mlateček, Martin
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:31Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55668
dc.description.abstract Byly připraveny nové škorpionátové komplexy přechodných kovů. Komplexy byly charakterizovány rentgenostrukturní analýzou a spektroskopickými metodami. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 296839 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject škorpionáty cze
dc.subject NMR cze
dc.subject RTG cze
dc.subject koordinační sloučeniny cze
dc.subject triazol cze
dc.subject diazafosfol cze
dc.subject scorpion eng
dc.subject X-ray eng
dc.subject coordination compounds eng
dc.subject triazole eng
dc.subject diazafosfol eng
dc.title Nové škorpionátové komplexy přechodných kovů cze
dc.title.alternative New scorpionate complexes of transition metals eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šimůnek, Petr cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Were prepared new scorpionate complexes of transition metals. The complexes were characterized X-ray analysis and spectroscopic methods. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganická a bioanorganická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D30001 cze
dc.thesis.degree-program Chemie cze
dc.description.defence Diplomant seznámil komisi se svojí diplomovou prací. Dále reagoval na připomínky oponenta. Zodpověděl otázky členů komise: Diskutujte komplex s jednomocným manganem. Proč byly použity thalné soli pro přípravu studovaných sloučenin? Upřesněte reakce s chloridem zlatným. cze
dc.identifier.stag 24128 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account