Propagace firmy na sociálních sítích v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hübner, David cze
dc.contributor.author Buchta, Martin
dc.date.accessioned 2014-06-19T10:13:26Z
dc.date.available 2014-06-19T10:13:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/55658
dc.description.abstract Analýza sociálních sítí ve světě a České republice. Následný průzkum programovacích rozhraní API sociálních sítí a jejich možnosti implementace do PHP a frameworku Zend. Výstupem praktické části je aplikace umožňující přidávání příspěvků na vybrané sociální sítě. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 2384740 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject Facebook cze
dc.subject Twitter cze
dc.subject Linkedin cze
dc.subject Google+ cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject PHP cze
dc.subject Zend cze
dc.subject social networks eng
dc.subject web application eng
dc.title Propagace firmy na sociálních sítích v ČR cze
dc.title.alternative Propagation the company on social networks in CR eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated Analysis of situation social networks in world and Czech Republic. Survey of programming APIs of social networks and their potential implementation in PHP and Zend framework. The output of a practical part is application that allows adding posts on selected social networks. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D30916 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Autor naplnil zadaný cíl práce. Teoretická část je provedena velmi precizně. Logická stavba práce je na vysoké úrovni. V praktické části přiložený prototyp aplikace nelze použít, protože obsahuje některé bugy zamezující základní funkčnosti. Otázky od vedoucího práce i od členů komise byly uspokojivě zodpovězeny. Obhajoba bakalářské práce byla ohodnocena známkou velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 18530 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account