Dodržování zásad Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) v klinické praxi

Show simple item record

dc.contributor.author Vaněčková, Martina
dc.date.accessioned 2014-05-22T07:44:20Z
dc.date.available 2014-05-22T07:44:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 1339-5920
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54623
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá dodržováním zásad Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) na dvou poporodních odděleních ve vybrané nemocnici v Jihomoravském kraji. Cílem práce bylo zjistit, zda oddělení, která již certifikát BFHI obdržela, skutečně všech 10 kroků k úspěšnému kojení v praxi dodržují. Hlavním impulsem k uskutečnění šetření pro nás byly výpovědi matek, znepokojených lišícími se informacemi ze strany ošetřujícího personálu. Informace byly zjišťovány pomocí rozhovorů, vedených s personálem a klientkami hospitalizovanými po porodu. Z výsledků šetření vyplynulo, že se v každodenní praxi některé zásady BFHI bohužel porušují. cze
dc.format p. 19-22 eng
dc.language.iso cze
dc.publisher Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
dc.relation.ispartof Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2014, issue 2. slo
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject zásady BFHI cze
dc.subject poporodní oddělení cze
dc.subject laktační poradenství cze
dc.subject mateřské mléko cze
dc.subject principles of the Baby Friendly Hospital Initiative eng
dc.subject postnatal department eng
dc.subject lactation counselling eng
dc.subject breast milk eng
dc.title Dodržování zásad Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) v klinické praxi cze
dc.title.alternative Compliance Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in clinical practice eng
dc.type Article
dc.description.abstract-translated This article deals with the observance of the principles of Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in two postnatal wards in selected hospital in the South Moravian region. The aim of the study was to determine whether the departments have already received certificate BFHI, indeed all 10 steps to successful breastfeeding in practice adhered to. The main impulse for making this investigation were statements of the mothers, who were disturbed with different instructions of the hospital personel. The data were gathered from interwiews with inpatient mothers led by hospital personel. The investigation showed that in everyday practice some principles of the BFHI are broken. eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account