Marketingové řízení elektronického obchodování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela
dc.contributor.author Svatošová, Veronika
dc.date.accessioned 2014-05-21T06:49:36Z
dc.date.available 2014-05-21T06:49:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54617
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá oblastí marketingového řízení elektronického obchodování. Hlavním cílem disertační práce je navrhnout model marketingového řízení, které umožní posílit konkurenční postavení firem obchodující převážně elektronicky. Pro tento účel jsou analyzovány a sumarizovány současné poznatky o marketingovém řízení a elektronickém obchodování a navrženo obecné řešení problému pro marketingové řízení v elektronickém obchodování. Na základě výzkumného šetření mezi vybranými společnostmi, které obchodují převážně elektronicky, jsou identifikovány hlavní nedostatky firem při marketingovém řízení podniku a pomocí definování nejlepších nástrojů a postupů marketingového řízení v elektronickém obchodování jsou navrženy doporučení pro jejich následnou eliminaci. cze
dc.format 194, xxxiv s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject marketing cze
dc.subject management cze
dc.subject marketingové řízení cze
dc.subject elektronický obchod cze
dc.subject strategickéstrategic management řízení cze
dc.subject elektronické podnikání cze
dc.subject e-marketingový mix cze
dc.subject marketing management eng
dc.subject e-commerce eng
dc.subject e-business eng
dc.subject e-marketing mix eng
dc.title Marketingové řízení elektronického obchodování cze
dc.title.alternative Marketing management of e-commerce eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hittmár, Štefan
dc.contributor.referee Simová, Jozefína
dc.contributor.referee Šimberová, Iveta
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis deals with the marketing management of e-commerce. The main aim of the dissertation thesis is to design a model of e-marketing management for companies trading mostly electronically, which could strengthen its competitive position. For this purpose the current knowledge of marketing management and e-commerce are analysed and summarized and recommended a general solution to the problem for e-commerce marketing management. Based on the survey among selected companies that are trading primarily electronically, the main shortcomings of companies in marketing management are identified and by defining best practices and tools of marketing management in e-commerce the recommendations for their subsequent elimination are designed. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29580
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Disertační práce analyzuje nové trendy v řízení s akcentem na elektronické obchodování, splnila vytyčené cíle a přinesla nové vědecké i praktické poznatky. Doktorandka zodpověděla všechny položené dotazy. cze
dc.identifier.stag 22606
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account