Sledování environmentálních nákladů v podmínkách DKV Plzeň

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Alena
dc.contributor.author Bečka, Jan
dc.date.accessioned 2014-04-02T07:01:59Z
dc.date.available 2014-04-02T07:01:59Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54572
dc.description.abstract Teoretická část této diplomové práce obsahuje stručný úvod do problematiky environmentálního systému řízení a environmentálního účetnictví. Praktická část se pak zabývá mapováním oblastí vzniku a podmínek, za kterých dochází ke vzniku environmentálních nákladů v podmínkách provozu jedné z výkonných jednotek ČD, s.o. - DOP, Depa kolejových vozidel Plzeň. Dále je zde obsažen popis stávajícího systému sledování a evidence environmentálních nákladů, který využívá DKV Plzeň. Následuje analýza a vyhodnocení environmentálních nákladů, vzniklých v DKV Plzeň v letech 1997 a 1998. Konec práce nabízí návrhy možných opatření pro zkvalitnění evidence a sledování environmentálních nákladů v DKV Plzeň. cze
dc.format 83 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject environmentální management cze
dc.subject environmentální náklady cze
dc.subject depo kolejových vozidel cze
dc.subject environmental management eng
dc.subject environmental costs eng
dc.subject rolling stock depot eng
dc.title Sledování environmentálních nákladů v podmínkách DKV Plzeň cze
dc.title.alternative Examining environmental charge in condition of DKV Pilsen eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 1999
dc.description.abstract-translated Theoretical part of this diploma is including general introduction to problematic of environmental control system and environmental accounting. Practical part is then discussing mapping of domain of origin and conditions, which is causing appearing of environmental costs in condition of work of one of power units ČD, s.o. - DOP, engine house of Pilsen. Next is included describing of present system of monitoring and evidence of environmental costs which is appearing in DKV Pilsen. Next is analyze and evaluation of environmental costs, raised in DKV Pilsen in years 1997 and 1998. Conclusion of work is offering suggestions of possible corrections for increasing of quality of evidence and monitoring of environmental costs in DKV Pilsen. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29669 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account