Syntéza a biologická aktivita N-aryl/alkyl-salicylamidů a jejich prekurzorů

Show simple item record

dc.contributor.author Pauk, Karel
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:56:28Z
dc.date.available 2014-03-05T13:56:28Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54529
dc.description.abstract Práce je zaměřena na syntézu, charakterizaci a biologickou aktivitu 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamidů a jejich intermediátů. cze
dc.format 130 s. + přílohy + teze cze
dc.format.extent 5393402 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject N-fenylsalicylamid cze
dc.subject 2-hydroxy-N-arylalkylbenzamid cze
dc.subject diamid cze
dc.subject přesmyk cze
dc.subject N-phenylsalicylamide eng
dc.subject 2-hydroxy-N-arylalkylbenzamide eng
dc.subject diamide eng
dc.subject rearrangement eng
dc.title Syntéza a biologická aktivita N-aryl/alkyl-salicylamidů a jejich prekurzorů cze
dc.title.alternative Synthesis and biological activity of N-aryl/alkyl-salicylamides and their precursors eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hampl, František cze
dc.contributor.referee Kuneš, Jiří cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The dissertation thesis is focuses on the synthesis, characterization and biological activity of 2-hydroxy-N-(aryl) benzamides and their intermediates. eng
dc.description.department Ústav organické chemie a technologie cze
dc.thesis.degree-discipline Organická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29721 cze
dc.thesis.degree-program Organická chemie cze
dc.identifier.stag 23232 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account