Letecká záchranná služba v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hemžská, Andrea
dc.contributor.author Nováková, Petra
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:56:17Z
dc.date.available 2014-03-05T13:56:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54505
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je letecká záchranná služba v České republice. Cílem práce je navrhnout opatření, která by vedla k efektivnějšímu využití LZS. První a druhá část se zabývá zejména obecnou charakteristikou LZS, legislativními předpisy a organizačním zabezpečením LZS v ČR. Třetí část je zaměřena na analýzu současného stavu LZS v ČR z hlediska vývoje přepravních výkonů v posledních letech. Závěr práce je věnován zhodnocení LZS a návrhům na její zefektivnění. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2438712 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject letecká záchranná služba cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject analýza cze
dc.subject helicopter emergency medical services eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject analysis eng
dc.title Letecká záchranná služba v České republice cze
dc.title.alternative Helicopter emergency medical services in the Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hrdlička, Tomáš
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The theme of this master work is helicopter emergency medical services in the Czech Republic. The aim is to propose measures that would lead to more efficient use of HEMS. The first and the second part deal mainly with general characteristics, legislation and security of HEMS in the Czech Republic. The third part focuses on the analysis of the current state of HEMS in the Czech Republic in terms of transport performance in recent years. The conclusion is devoted to the evaluation of HEMS and proposals for its improvement. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29694 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21460 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account