Hodnocení kvality osobní železniční dopravy v regionu Ústí nad Labem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Molková, Tatiana
dc.contributor.author Fafejtová Táborská, Andrea
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:44Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:44Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54442
dc.description.abstract Práce je zaměřena na posouzení kvality osobní železniční dopravy v regionu Ústí nad Labem, analýzy současného stavu a navrhnutých opatření ke zlepšení. Návrhy jsou zpracovány nejen z mého subjektivního pohledu pozorovatele, ale také z pohledu cestujících. Možná řešení zahrnují obnovu železniční infrastruktury, rekonstrukci vozového parku, změnu jízdného, řešení zpoždění, to vše s ohledem na ekonomické a technologické zhodnocení. cze
dc.format 86 s. cze
dc.format.extent 9064451 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject osobní železniční doprava cze
dc.subject modernizace cze
dc.subject rekonstrukce cze
dc.subject zpoždění vlaků cze
dc.subject quality eng
dc.subject passenger transport eng
dc.subject upgrading eng
dc.subject reconstruction eng
dc.subject delay trains eng
dc.title Hodnocení kvality osobní železniční dopravy v regionu Ústí nad Labem cze
dc.title.alternative Evaluation of the quality of rail transport in the region of Usti nad Labem eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janík, Jiří
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated The work is aimed at assessing the quality of rail transport in the region of Usti nad Labem, analysis of current and proposed measures for improvement. The proposals are drawn not only from my subjective perspective of the observer, but also in terms of passengers. Possible solutions include the reconstruction of railway infrastructure, rebuilding the fleet, a change in fare, the solutions of delay, all with regard to economic and technological evaluation. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29635 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Studentka obhájila diplomovou práci a zodpověděla dotazy kladné v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 11968 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account