Efektivita přepravy na velkých kontejnerových nosičích v námořní dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ježek, Jindřich
dc.contributor.author Duben, Jiří
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:42Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54439
dc.description.abstract Bodem zájmu této práce je efektivita provozu velkých kontejnerových lodí z pohledu jednotkových nákladů na 1 TEU jednotku. Řešenou problematikou je výpočet těchto přepravních nákladů na modelové námořní relaci u kontejnerové lodě typu Triple E class a typu Suezmax. Náplní práce je porovnání provozní nákladnosti obou lodí a nalezení stavu a podmínek, při kterých se stává provoz doposud největších kontejnerových lodí světa opravdu ekonomický. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 4621580 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kontejnerové lodě cze
dc.subject přepravní náklady cze
dc.subject jednotkové náklady cze
dc.subject námořní přeprava cze
dc.subject vytíženost plavidel cze
dc.subject container vessels eng
dc.subject transport costs eng
dc.subject unit costs eng
dc.subject maritime transportation eng
dc.subject vessels utilization eng
dc.title Efektivita přepravy na velkých kontejnerových nosičích v námořní dopravě cze
dc.title.alternative The transport efficiency of large container carriers in maritime transport eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Rožek, Petr
dc.date.accepted 2014
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the operational efficiency of large container vessels from the point of view of TEU unit costs. The main issue is the calculation of unit costs which is implemented into a model maritime transport route for two different type of container ships: Triple E class and Suezmax. The principal content of the thesis is a comparison of operating expenditure for each type of container ship. In conclusion, there is a determination of conditions under which the operation of the actual biggest container ship is really economical. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29711 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21386 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account