Alkoholismus v Čechách v 19. století a počátkem 20. století

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halířová, Martina cze
dc.contributor.author Šimonová, Tereza
dc.date.accessioned 2014-03-05T13:55:36Z
dc.date.available 2014-03-05T13:55:36Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54425
dc.description.abstract Práce je zaměřena na boj s alkoholismem v 19. a 20. století. Je zde stručně rozebrána historie a druhy alkoholu. Zabývá se názory zejména lékařů ohledně alkoholismu a jeho dopadů na společnost, taktéž pak na děti a mládež. Dále je popsán vznik protialkoholního spolku a boj členů spolku za abstinentní ideu v Čechách. Součástí práce je porovnání abstinentních časopisů s ohledem na jejich obsahovou stránku. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1611543 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject alkohol cze
dc.subject střídmost cze
dc.subject abstinentní spolky cze
dc.subject pijáctví cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject 20. století cze
dc.subject Čechy cze
dc.subject alcohol eng
dc.subject moderation eng
dc.subject anti-alcohol association eng
dc.subject alcoholism eng
dc.subject 19th century eng
dc.subject 20th century eng
dc.subject Bohemia eng
dc.title Alkoholismus v Čechách v 19. století a počátkem 20. století cze
dc.title.alternative Alcoholism in Bohemia in 19th Century and at Beginning of the 20th Century eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hanulík, Vladan cze
dc.date.accepted 2014 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on alcoholism in the 19th and 20th centuries. The history and types of alcohol are briefly analyzed. It addresses the opinions of physicians on alcoholism and its impact on society, as well as on children and adolescents. Also described is the founding of the anti-alcohol association and the association members' fight for abstinence in the Czech Republic. The thesis compares periodicals dealing with abstinence in terms of content. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D29784 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce autorkou Seznámení s posudky rozprava: abstinenční hnutí v českých zemích způsoby vyrábění alkoholických nápojů cze
dc.identifier.stag 20013 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account