Marketingový průzkum trhu pro pobočku DHL v Hradci Králové

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šaradín, Pavel
dc.contributor.author Řehák, Lubor
dc.date.accessioned 2014-03-04T12:28:39Z
dc.date.available 2014-03-04T12:28:39Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54267
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový výzkum trhu kurýrních služeb pro pobočku společnosti DHL v Hradci Králové. V první kapitole jsou popsány kurýrní služby, jejich působení ve světě i v České republice. Na tuto kapitolu navazuje představení společnosti DHL. V další části diplomové práce jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti marketingového výzkumu. Závěrečná kapitola je zaměřena na samotný výzkum trhu kurýrních služeb pro společnost DHL. Obsahuje metodické postupy, použité při realizaci výzkumu, včetně vyhodnocení výsledků výzkumu. Výsledky výzkumu byly použity pro odhad charakteristik trhu kurýrních služeb, jako je celková kapacita trhu, tržní potenciál a tržní podíl. cze
dc.format 65 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject průzkum trhu cze
dc.subject kurýrní služby cze
dc.subject DHL cze
dc.subject market research eng
dc.subject courier services eng
dc.title Marketingový průzkum trhu pro pobočku DHL v Hradci Králové cze
dc.title.alternative Market research for the DHL office in Hradec Králové eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 1998
dc.description.abstract-translated This master paper is rated for marketing research of market of courier s service for the DHL company in Hradec Králové. In the first chapter there are described couriers service, their action in the world and in the Czech Republic. Next chapter contains the presentation of DHL company. Theoretic knowledge of marketing research are recapitulated the next part of this paper. The last chapter deals with the purpose marketing research of couriers services for company DHL. It contains formal procedures, applied in realisation of research, including the evaluation of results. These results were used for estimate market characterisations of couriers services, as a total capacity of market, potencionals market and market share. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D29654 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account