2013 Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví

2013 Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví

 "Předkládaný sborník shrnuje příspěvky, které zazněly na dvou konferencích uspořádaných v Litomyšli Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v rámci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu. Konference a nemenší měrou i tato publikace jsou nesporným dokladem dosažení cílů zmíněného projektu, k nimž mimo jiné patřilo vytvoření komunikačního prostoru pro setkávání pracovníků z nejrůznějších oblastí péče o kulturní dědictví. Dvoudenních konferencí se účastnilo několik desítek odborníků, jejichž profesionální zaměření, východiska, zkušenosti a názory se často značně liší, jejich společným jmenovatelem však vždy je problematika restaurování a památkové péče. Zajisté bychom těžko hledali vhodnější způsob, jak vytvořit předpoklady pro intenzivnější mezioborovou spolupráci, vzájemné pochopení a konečně pro nedocenitelné rozšíření obecného rozhledu v této oblasti, než byla tato odborná setkání a jejich výstup – sborník, který držíte v ruce.

Konference uspořádaná v roce 2013 se navíc přirozeně stala součástí oslav dvaceti let fungování restaurátorské školy v Litomyšli a poskytla tak prostor pro rekapitulaci zásadních momentů, které se v oblasti péče o hmotnou kulturu minulosti udály během posledních desetiletí a k nimž – mimo jiné také trvale proklamovaným požadavkem interdisciplinárního přístupu k problematice restaurování a památkové péče – činně přispěla i pořádající instituce, litomyšlská Fakulta restaurování Univerzity Pardubice." (Editorial: Petr Horák, Petra Hečková, Luboš Machačko)

Recent Submissions

View more