Alternativní metody výuky

Show simple item record

dc.contributor.author Linhartová, Ivana
dc.date.accessioned 2014-01-31T11:40:59Z
dc.date.available 2014-01-31T11:40:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54176
dc.description.abstract Závěrečná práce je zaměřena na zanalyzování uplatnění alternativního směru v současném školství. První část se věnuje současným reformním školám působících v České republice, a to konkrétně jejich vzniku, vývoji a představení. Ve druhé části práce je prostor poskytnut efektivnímu vyučování, které je základním stavebním kamenem pro alternativní školy. Na závěr jsou představeny a zhodnoceny alternativní metody využívané v současném školství. cze
dc.format 56 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject alternativní učební metody cze
dc.subject alternativní školy cze
dc.subject efektivní vyučování cze
dc.subject formy výuky cze
dc.subject aktivizační metody cze
dc.subject alternative teaching methods eng
dc.subject alternative type of schools eng
dc.subject effective teaching eng
dc.subject teaching forms eng
dc.subject activation methods eng
dc.title Alternativní metody výuky cze
dc.title.alternative Alternative teaching methods eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This present thesis is focused on analyzing of application of alternative direction in educational system. Its first part is devoted to present substitute schools acting on the territory of Czech Republic, and more specifically their origin, development and presentation. The second part of the thesis is engaged with effective tuition, which is the milestone for alternative schools. As a conclusion, alternative methods used in present educational system are presented and evaluated. eng
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D27922
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account