Ekonomická odolnost regionů

Show simple item record

dc.contributor.author Svoboda, Ondřej
dc.date.accessioned 2014-01-08T09:06:58Z
dc.date.available 2014-01-08T09:06:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54074
dc.description.abstract Disertační práce se zabývá v posledních letech často diskutovaným konceptem - odolností regionálních ekonomik. Práce si klade za cíl ověřit hypotézu týkající se významu zkoumaných faktorů regionální odolnosti a přispět tak k porozumění tohoto pojmu a k efektivnímu rozhodování o volbě chodných nástrojů regionální politiky. cze
dc.format 156 s. cze
dc.format.extent 1421535 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject regionální odolnost cze
dc.subject ekonomický rozvoj cze
dc.subject regionální politika cze
dc.subject hospodářský cyklus cze
dc.subject regional resilience eng
dc.subject economic development eng
dc.subject regional policy eng
dc.title Ekonomická odolnost regionů cze
dc.title.alternative The Regional Economic Resilience eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Ježek, Jiří cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Dissertation deals with in recent years a frequently discussed cincept - the resilience of regional economics. The work aims to verify the hypothesis about the importance of regional factors examined resilience and this contribute to the understanding of this concept and effective decisions about the appropriate instruments ofrefional policy. eng
dc.description.department Ústav ekonomických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a veřejná ekonomie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29589 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Téma práce je aktuální, jedná se však o teoretický model "Ekonomické odolnosti regionů", který vzhledem k potřebě velkého množství dat nelze využít na úrovni územní samosprávy (krajů). Sada indikátorů , se kterými doktorand pracuje, se na nižších úrovních nevykazuje. cze
dc.identifier.stag 23247 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account