Chromatografická analýza krevních lipidů u diabetiků typu 2

Show simple item record

dc.contributor.author Kulhánková, Michaela
dc.date.accessioned 2014-01-08T09:06:56Z
dc.date.available 2014-01-08T09:06:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/54070
dc.description.abstract Předmětem disertačni prace s nazvem "Chromatograficka analyza krevnich lipidů u diabetiků typu 2" bylo ověřeni spravnosti použivanych metod pro měřeni spektra methylesterů mastnych kyselin. Dale byl sledovan vliv mastnych kyselin na některe enzymy, předevšim delta9-desaturazu, ktere vyznamně ovlivňuji onemocněni diabetes mellitus 2. typu. K analyze byly použity vzorky plazmy anonymnich pacientů zařazenych do 3 skupin (zdravi, středně a těžce nemocni) podle hodnot glykovaneho hemoglobinu. Vzorek krevni plazmy byl pomoci vakuove ultracentrifugace rozdělen na jednotlive frakce. Tyto frakce byly podrobeny separaci pomoci tenkovrstve chromatografie, esterifikaci pomoci acetylchloridu a vysledne methylestery mastnych kyselin byly analyzovany pomoci plynove chromatografie. cze
dc.format 125 s. + teze cze
dc.format.extent 4256650 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.9.2023 cze
dc.subject plynová chromatografie cze
dc.subject diabetes mellitus 2. typu cze
dc.subject delta9-desaturazu cze
dc.subject tenkovrstvé chromatografie cze
dc.subject methylestery mastných kyselin cze
dc.subject gas chromatography eng
dc.subject type 2 diabetes mellitus eng
dc.subject delta9-desaturase eng
dc.subject thin-layer chromatography eng
dc.subject fatty acid methyl esters eng
dc.title Chromatografická analýza krevních lipidů u diabetiků typu 2 cze
dc.title.alternative Chromatographic analysis of blood lipids in type 2 diabetics eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Hernychová, Lenka cze
dc.contributor.referee Patočka, Jiří cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Aim of the dissertation thesis "Chromatographic analysis of blood lipids in type 2 diabetics" was to verify the accuracy of the methods used for measuring of fatty acids methyl esters. The influence of fatty acids on some enzymes, especially delta9-desaturase, which significantly affect the disease of type 2 diabetes mellitus, was also measured. For the analysis of plasma samples, three groups of patients by the values of glycated haemoglobin, were used. A sample of blood plasma was separated into single fractions using vacuum ultracentrifugation. These fractions were separated by thin-layer chromatography, esterified using acetyl chloride. The fatty acid methyl esters were analysed by gas chromatography. eng
dc.description.department Katedra analytické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29583 cze
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.description.defence Předseda - doc. Fischer představil dizertantku a seznámil komisi s jejími životopisnými daty. Komise akceptovala, že obhajoba proběhne za nepřítomnosti oponentky ( prof. Hernychová - omluvena). Prof. Ventura přednesl posudky školitele a pracoviště. Předseda nechal kolovat seznam publikovaných prací dizertantky a ta následně prezentovala výsledky a závěry své práce. Prof. Patočka a doc. Fischer (za prof. Hernychovou) seznámil komisi s oponentními posudky. Bylo konstatováno, že nepřišly žádné připomínky z venku. Diskuze: doc. Česlová - uplatnění výsledků k predikci, statistická významnost doc. Fischer - publlikováné výsledky, aplikace na vzorky klinické biochemie, citace obrázků prof. Čegan - příspěvek k diagnostice, metodika a trendové výsledky, možnost stanovení dalších enzymů prof. Patočka - mastné kyseliny laderového typu. cze
dc.identifier.stag 22656 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account