Konkurenceschopnost podniku JECH CZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kožená, Marcela cze
dc.contributor.author Jirásková, Renata
dc.date.accessioned 2013-09-30T23:57:01Z
dc.date.available 2013-09-30T23:57:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53885
dc.description.abstract Tato práce pojednává o konkurenceschopnosti podniku JECH CZ, s.r.o. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů a popis vybraných metod se zaměřením na metody použité v praktické části. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti JECH CZ, s.r.o. a aplikaci finanční analýzy a benchmarkingu pro hodnocení konkurenceschopnosti tohoto podniku. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 1517094 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.9.2015 cze
dc.subject JECH CZ, s.r.o cze
dc.subject benchmarking cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject konkurenceschopnost cze
dc.subject podniky cze
dc.subject konkurence cze
dc.subject benchmarking eng
dc.subject financial analysis eng
dc.subject competitiveness eng
dc.subject companies eng
dc.subject competition eng
dc.title Konkurenceschopnost podniku JECH CZ, s.r.o. cze
dc.title.alternative Competitiveness of the company JECH CZ, s.r.o. eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zemanová, Barbora cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with competitiveness of the company JECH CZ, s.r.o. Theoretical part of this work contains basic definitions and description of chosen methods and focuses on methods that are used in the practical part. Practical part contains the characterization of the company JECH CZ, s.r.o. and application of financial analysis and benchmarking for evaluation of competitiveness of this company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29113 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Cílem práce bylo zhodnocení konkurenceschopnosti podniku metodou finanční analýzy a benchmarkingu. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem práce: 1. V rámci benchmarkingových projektů může být v rámci vyhodnocení zjištěných dat provedeno stanovení tzv. mezer výkonnosti. Můžete vysvětlit, o co se jedná? 2. Můžete alespoň krátce charakterizovat společnost XYZ (vybraná pro benchmarkingové srovnávání), např. z jakého je regionu, jaká je její velikost, právní forma, předmět činnosti, apod.? 3. Uvádíte, že společnost JECH CZ, s.r.o. dosahuje pouze 5 % tržeb společnosti vybrané jako partner benchmarkingu. Z jakého důvodu byl jako jeden z ukazatelů pro srovnání zvolen ?kvalifikační struktura zaměstnanců?, kde má velikost podniku značnou roli? 4. Jakým způsobem podniky zjišťují výdaje na udržení a rozšíření kvality? Dokáží je oba podniky vyjádřit stejným způsobem? 5. Jaký typ benchmarkingu jte ve Vaší práci aplikovala a z jakého důvodu? cze
dc.identifier.stag 16469 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account