Ošetřovatelská péče u pacientů po transplantaci kostní dřeně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermáková, Kateřina cze
dc.contributor.author Špírová, Naďa
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:02:11Z
dc.date.available 2013-09-16T00:02:11Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53670
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je Ošetřovatelská péče u pacientů po transplantaci kostní dřeně. Jedná se o práci teoreticko-praktickou. V teoretické části je popsaná anatomie kostní dřeně, historie, druhy transplantací kostní dřeně, indikace a způsoby odběru kostní dřeně. Dále je zde uvedena péče o dárce před a po odběru kostní dřeně. V neposlední řadě je zde uvedena i péče o pacienta a komplikace, jaké se mohou u pacienta vyskytnout, jejich prevence a život po transplantaci. V úvodu praktické části byly použity statistické údaje z Národního registru dárců kostní dřeně. Zásadní část praktické části bakalářské práce tvoří tři kazuistiky. První pojednává o ošetřovatelské péči u pacienta před transplantací kostní dřeně, druhá kazuistika přiblíží péči o pacienta bezprostředně po transplantaci kostní dřeně a třetí popisuje život pacienta dva roky po prodělané transplantaci a jeho rekonvalescenci cze
dc.format 120 s. cze
dc.format.extent 3594611 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject transplantace kostní dřeně cze
dc.subject komplikace cze
dc.subject ošetřovatelský proces cze
dc.subject dárci cze
dc.subject Český národní registr dárců kostní dřeně cze
dc.subject bone marrow transplantation eng
dc.subject complications eng
dc.subject nursing process eng
dc.subject donors eng
dc.subject Czech national marrow donors registry eng
dc.title Ošetřovatelská péče u pacientů po transplantaci kostní dřeně cze
dc.title.alternative Nursing care of patients after bone marrow transplantation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ochtinská, Hana cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with The Nursing care of patients after a bone marrow transplantation. In the theoretical part of my bachelor thesis there is a description of a bone marrow anatomy, its history, different kinds of marrow transplantation and also types of aspiration. Further on I deal with a topic the care of the donor before and after bone marrow aspiration. Last but not least I mention possibilities of various complications which can appear during the process, their prevention and way of life after the transplantation. At the beginning of the practical part I used statistical data gained from the National Bone Marrow Donor Register. The main practical part of my bachelor thesis consists of 3 case studies. The first one deals with the nursing care of the patient before the bone marrow transplantation. The second one clarifies the nursing care of patient after the transplant and the last case depicts the life reconvalescence of the patient two years after the transplantation. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D29280
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Popište Vámi vytvořenou informační brožuru. 2. Pokud jste již nějaké brožury rozdala, jaká je odezva na její obsah? Jak jsou spokojeni klienti a zdravotnický personál? cze
dc.identifier.stag 17550 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account