Syndrom vyhoření u pracovníků v dlouhodobé péči (prevence, možnosti ze strany zaměstnavatele)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Morávková, Pavlína
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:02:06Z
dc.date.available 2013-09-16T00:02:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53651
dc.description.abstract Název bakalářské práce je Syndrom vyhoření u pracovníků v dlouhodobé péči (prevence, možnosti ze strany zaměstnavatele). Práce má teoretickou a praktickou část. Teoretická část se převážně věnuje problematice syndromu vyhoření a to rizikovým faktorům, příznakům, fázím vývoje, diagnostice, léčbě a prevenci. Okrajově je zde popsán systém dlouhodobé péče, pojem supervize a metody duševní hygieny. Pro výzkumnou část byla data shromážděna pomocí standardizovaného dotazníku MBI a dotazníku vlastní tvorby v Domovech pro seniory a Nemocnici následné péče. Jedna z výzkumných otázek byla ověřována pomocí rozhovoru s řediteli institucí. Nasbíraná data jsou vyhodnocena a prezentována v praktické části práce. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 2052825 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject syndrom vyhoření cze
dc.subject vyčerpání cze
dc.subject dlouhodobá péče cze
dc.subject supervize cze
dc.subject duševní hygiena cze
dc.subject burnout syndrome eng
dc.subject exhaustion eng
dc.subject long-term care eng
dc.subject supervision eng
dc.subject mental hygiene eng
dc.title Syndrom vyhoření u pracovníků v dlouhodobé péči (prevence, možnosti ze strany zaměstnavatele) cze
dc.title.alternative Burnout syndrome among workers in long-term care (prevention, possibilities of the employer) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Říhová, Linda cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated Title of bachelor thesis is Burnout among workers in long-term care (prevention, the possibility of the employer). It has theoretical and practical part. The theoretical part is mainly devoted to the issue of burnout and risk factors, symptoms, stage of development, diagnosis, the treatment and the prevention. Marginally there is described the long-term care system, the concept of supervision and methods of mental hygiene. For the research part of the data was collected by using a standardized questionnaire and survey MBI own work in Retirement homes and hospitals aftercare. One of the research questions was assessed through an interview with directors of the institution. The collected data are evaluated and presented in the practical part of work. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D29300
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak si vysvětlujete úbytek výskytu syndromu vyhoření s přibývajícími léty praxe? 2. Jak často byste doporučila supervizi a z jakých finančních zdrojů byste ji platila? 3. Máte zpětnou vazbu, jak ředitelé naložili s Vašimi výsledky? Jak byste s nimi naložila Vy, kdybyste zařízení vedla? cze
dc.identifier.stag 21416 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account