Život s benigní hyperplazií prostaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Broďák, Miloš cze
dc.contributor.author Malichová, Martina
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:01:59Z
dc.date.available 2013-09-16T00:01:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53624
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá životem nemocných s benigní hyperplazií prostaty. Je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části je definována benigní hyperplazie prostaty z hlediska anatomického uspořádání. Je zde popsána symptomatologie a jednotlivá stádia onemocnění. Popisuje základní diagnostické metody od anamnézy, Mezinárodní stupnice Prostatických symptomů I-PSS až po zobrazovací metody, diferenciální diagnostiku a léčebné metody. Zabývá se také ošetřovatelským pohledem na onemocnění. Empirickou část tvoří výzkumné šetření provedené dotazníkovou metodou. Dotazník má dvě části. První část se skládá z identifikačních údajů, z otázek zaměřených na potíže spojené s vyprazdňováním močového měchýře, na přístup k léčbě, na léčbu samotnou a identifikaci obtíží spojených s vyprazdňováním močového měchýře. Druhou částí je standardizovaný dotazník Mezinárodní stupnice Prostatických symptomů (I-PSS, International Prostate Symptom Score). cze
dc.format 91 s. cze
dc.format.extent 1193410 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject benigní hyperplazie prostaty cze
dc.subject symptomatologie cze
dc.subject Mezinárodní stupnice Prostatických symptomů I-PSS cze
dc.subject léčba cze
dc.subject benign prostatic hyperplasia symptoms eng
dc.subject International Prostate Symptom Scale I-PSS eng
dc.subject treatment eng
dc.title Život s benigní hyperplazií prostaty cze
dc.title.alternative Living with benign prostatic hyperplasia eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pacovský, Jaroslav cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the life of patients with a benign prostatic hyperplasia. It is divided into a theoretical and an empirical part. In the theoretical part there is defined a benign prostatic hyperplasia by an anatomic arrangement. There are described the symptoms and the various stages of the disease. It describes basic diagnostic methods from a history, International Prostate Symptom Scale I-PSS to an imaging, a differential diagnosis and treatment methods. It also deals with a nursing view of the disease. The empirical part consists of a questionnaire survey method. The questionnaire was consisted of two parts. The first part consists of the identification data of the questions focused on the problems associated with a bladder emptying, an access to treatment, the treatment itself and the identification of problems with emptying the bladder. The second part is a standardized questionnaire of the International Prostate Symptom Scale (I-PSS, International Prostate Symptom Score). eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D29278
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Léčba BHP probíhá většinou v ambulantním provozu. Kde vidíte možnosti Vámi získaná data aplikovat do praktickéh provozu? 2. Ve výzkumné otázce č. 2 jste zjistila, že mikční obtíže 71,62% pacientů řeší problémy s močením do 12 měsíců. Domníváte se, že tento interval je adekvátní? Došlo během tohoto intervalu ke zhoršování obtíží? 3. Máte představu, zda dotazovaní vědí o riziku karcinomu prostaty? cze
dc.identifier.stag 17468 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account