Budování vztahů se zákazníkem ve vybraných podnicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zemanová, Barbora cze
dc.contributor.author Vondřejcová, Markéta
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:01:49Z
dc.date.available 2013-09-16T00:01:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53596
dc.description.abstract Cílem práce je provést studii konkrétních přístupů k zákazníkům a na základě výsledků vytvořit koncepci budování vztahů se zákazníky. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 5376875 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject reklama cze
dc.subject osobní prodej cze
dc.subject péče o zákazníka cze
dc.subject vztahy se zákazníkem cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject publicity eng
dc.subject personal selling customer care eng
dc.subject relations with customer eng
dc.subject financial analysis eng
dc.title Budování vztahů se zákazníkem ve vybraných podnicích cze
dc.title.alternative Building relationships with customers in selected business eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to perform study of particular approaches to customers and then create concept of building relations with customers based on the study. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D29121 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Cílem práce bylo provedení studie konkrétních přístupů k zákazníkům a vytvoření koncepce budování vztahů se zákazníky. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce: 1. V práci jsou uvedeny protichůdné věty. V závěru práce uvádíte: "Díky novým technologiím, které se vyvíjí v obou odvětvích pomalu, nejsou vysoké finanční nároky na koupi nových prostředků na chod podniku." V doporučení pro podnik uvádíte: "Zaměřit se na lepší funkčnost technického vybavení areálu." Objasněte, jak moc investice do technologií ovlivňují konkurenceschopnost? 2. Objasněte výpočet spotřební daně (str. 49). cze
dc.identifier.stag 16494 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account