Desková hra Go pro více klientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk
dc.contributor.author Lokvenc, Petr
dc.date.accessioned 2013-09-16T00:01:45Z
dc.date.available 2013-09-16T00:01:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53579
dc.description.abstract Cílem práce je vytvořit desktopovou aplikaci pro hraní čínské deskové hry Go po místní síti s možností turnaje více hráčů. Teoretická část obsahuje seznámení s pravidly hry Go a jejich použití v aplikaci, dále použití architektury klient-server pro více uživatelů s využitím tříd pro soketovou komunikaci. Implementační část obsahuje popis aplikace Turnaj v Go. Aplikace umožňuje založit turnaj, jejž může zakladatel zahájit po připojení dostatečného počtu hráčů. Průběžný stav turnaje je graficky znázorňován turnajovým pavoukem. Aplikace obsahuje nápovědu s popisem pravidel a ovládání. cze
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 857635 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject java cze
dc.subject Go cze
dc.subject deskové hry cze
dc.subject sokety cze
dc.subject datagramy cze
dc.subject JDeveloper cze
dc.subject board games eng
dc.subject sockets eng
dc.subject datagrams eng
dc.title Desková hra Go pro více klientů cze
dc.title.alternative Go board game for multiple clients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The objective of bachelors thesis is to make application for Chinese board game Go playable via local network with option of hosting tournament for multiple players. Theoretical part describes rules of Go and their usage in application and client-server architecture for multiple clients using classes for socket communication. Implementation part describes application Turnaj v Go. Application allows hosting of tournament, which can be started after sufficient number of players joins the game. Current status of tournament is graphically represented by tournament diagram. Application contains help with description of game rules and controls. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D29533 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvořit desktopovou GUI aplikaci pro hraní čínské hry Go po místní síti s možností turnaje více hráčů. V práci jsou dodrženy zásady DTP. Práce obsahuje všechny potřebné náležitosti a je v požadovaném rozsahu. Vytvořená logická 2D hra může být dále rozšiřována a určitě má další potenciál. Obhajoba proběhla na požadované úrovni a komise ji ohodnotila klasifikačním stupněm velmi dobře. cze
dc.identifier.stag 21198 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account