Renální tubulární buňky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Čapek, Jan
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:39Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:39Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53151
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá strukturou a funkcí renálních tubulárních buněk. V úvodu této práce je stručně popsána úloha ledvin a hlavní funkce jejich jednotlivých částí. Následné kapitoly se věnují morfologii a metabolismu renálních tubulárních buněk. Popsány jsou principy reabsorpce a sekrece látek či iontů, mezi které patří Na+, K+, HCO3-, fosfát, proteiny, glukóza a řada dalších. S přenosem iontů jsou zde vysvětleny principy přenašečových systémů, mezi které patří především Na+/K+-ATPáza zodpovědná za antiport iontů Na+ a K+. Jako další jsou zde vysvětleny principy SGLT a GLUT přenašečů jejichž funkce souvisí s přenosem glukózy. Podrobně jsou v této práci probrány transportní systémy proteinů. A v neposlední řadě je zde popsán systém regenerace buněk proximálního tubulu či smykové tření buněk. V závěru této bakalářské práce je uvedena funkce aquaporinů a hormonální působení, tj. především systémy renin-angiotenzin-aldosteron a endotelin. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1272484 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject ledviny cze
dc.subject renální tubulární buňky cze
dc.subject transport iontů cze
dc.subject SGLT a GLUT transportéry cze
dc.subject aquaporiny cze
dc.subject kidney eng
dc.subject renal tubular cells eng
dc.subject ion transport eng
dc.subject SGLT and GLUT transporters eng
dc.subject aquaporins eng
dc.title Renální tubulární buňky cze
dc.title.alternative Renal tubular cells eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the structure and function of the renal tubular cells. Thesis introduction briefly describes the role of kidneys in the body and the main function of their parts. Following chapters deal with morphology and metabolism of renal tubular cells. Namely, the principles of reabsorption and secretion of variety of compounds, i.e ions (Na+, K+, HCO3-, and phosphates), proteins, glucose, have been described, including the description of aquaporins function and hormonal effects of renin-angiotensin-aldosterone and endothelin systems. In addition, the renal tubular cells transporter systems were noted in detail Na+/K+-ATPase responsible for antiport of Na+ and K+, sodium/glucose and glucose transporters SGLT, GLUT. Finally, transport systems of proteins system of cells in proximal tubule and wall-shear stress have been discussed too. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29042 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze vedoucího bakalářské práce 3. Student odpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20610 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account