Medicínské využití nanočástic a rizika spojená s jejich in vivo aplikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kučerová, Jana
dc.contributor.author Švandová, Jana
dc.date.accessioned 2013-09-03T19:42:18Z
dc.date.available 2013-09-03T19:42:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/53065
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na využití nanočástic v medicíně, především jejich in vivo aplikaci. V terapeutické části jsou popsány systémy doručování léčiv a genů, magnetická hypertermie a antioxidační a antimikrobiální účinky nanočástic. Dále jsou v práci uvedeny nanočástice využitelné jako kontrastní látky pro zobrazovací metody. Je zde zmíněno také tkáňové inženýrství, které je slibným uplatněním nanotechnologií v regenerativní medicíně. Popsána jsou rovněž rizika spojená s aplikací nanočástic do organismu. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1058792 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.7.2018 cze
dc.subject nanočástice cze
dc.subject nanomedicína cze
dc.subject magnetická hypertermie cze
dc.subject nanotoxikologie cze
dc.subject nanoparticles eng
dc.subject nanomedicine eng
dc.subject magnetic hyperthermia eng
dc.subject nanotoxicology eng
dc.title Medicínské využití nanočástic a rizika spojená s jejich in vivo aplikací cze
dc.title.alternative Medicinal use of nanoparticles and risks associated with their in vivo application eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the in vivo application of nanoparticles in medicine. Drug and gene delivery systems, magnetic hyperthermia and antioxidant and antimicrobial effects of nanoparticles are described there. The nanoparticles as contrast agents for in vivo imaging are mentioned there too. Tissue engineering, as a promising area of nanotechnology in regenerative medicine, together with nanomedicine-associated risks are reported there as well. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D29052 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce 2. Diskuze vedoucího bakalářské práce 3. Studentka odpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 18496 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account