Inovace technologie lepení bočního zasklení karoserie autobusu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švanda, Pavel
dc.contributor.author Vojtěch, Martin
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:57:21Z
dc.date.available 2013-07-20T01:57:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52627
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením možností použití nových lepidel pro technologii lepení bočního zasklení skeletu autobusu. Popisuje provedené adhezní a pevnostní smykové zkoušky z pohledu možností použití vybraných lepidel v kombinaci s lakovaným povrchem skeletu vozu, olakovaným rámem okna a sklem s keramickým rámečkem, které se reálně na autobusech používají a pro jejichž lepení jsou vybrány. Zabývá se i problematikou možnosti úniku VOC při použití jednotlivých vybraných lepidel. cze
dc.format 76 s. cze
dc.format.extent 1428181 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 21.5.2023 cze
dc.subject lepidlo cze
dc.subject adherend cze
dc.subject adheze cze
dc.subject smyková pevnost cze
dc.subject adhezní zkoušky cze
dc.subject technologický postup cze
dc.subject organické těkavé látky cze
dc.subject adhesive eng
dc.subject adhesion eng
dc.subject shear strength eng
dc.subject adhesion tests eng
dc.subject technological process eng
dc.subject volatile organic compounds eng
dc.title Inovace technologie lepení bočního zasklení karoserie autobusu cze
dc.title.alternative Innovation of adhesive technology side windows of the bus body eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šmerda, Zdeněk
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The submitted diploma thesis describes the design and verification of applications of new adhesives for gluing technology of the side windows on the bus skeleton. Describing the adhesion and shear strength tests from the perspective of possibility using combinations of adhesives and surfaces, which are really used in conditions of bus process production and which are selected for process. There are the painted skeleton of vehicle, the painted frame of window and the glass with ceramic frame. Thesis deals with the issue of the potential leakage VOC by selected adhesives. eng
dc.description.department Katedra dopravních prostředků a diagnostiky cze
dc.thesis.degree-discipline Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28059 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením možností použití nových lepidel pro technologii lepení bočního zasklení skeletu autobusu. Ve své obhajobě diplomant prezentoval popis provedené adhezní a pevnostní smykové zkoušky z pohledu možností použití vybraných lepidel v kombinaci s lakovaným povrchem skeletu vozu, olakovaným rámem okna a sklem s keramickým rámečkem, které se reálně na autobusech používají a pro jejichž lepení jsou vybrány. Na otázky vedoucího práce, recenzenta i členů komise při obhajobě odpovídal věcně správně. cze
dc.identifier.stag 20846 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account