Vliv globalizace na firmu Kratzer GmbH

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman
dc.contributor.author Šraibrová, Kateřina
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:57:13Z
dc.date.available 2013-07-20T01:57:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52608
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou možné výstavby výrobní haly v České republice a v Německu s důrazem na potřebné náklady na realizaci. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou popsány motivy a faktory ovlivňující rozhodování v globálním podnikatelském prostředí. V analytické části jsou porovnány vybrané faktory, které ovlivňují rozhodnutí společností o přemístění podnikových činností. Vyčíslení nákladů na přemístění výrobních aktivit společnosti je obsaženo v poslední návrhové části společně s uvedenými rozhodovacími kritérii určenými členy top managementu zásadními pro rozhodnutí o realizaci projektu. cze
dc.format 92 s. cze
dc.format.extent 3417860 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject globalizace cze
dc.subject přemístění cze
dc.subject motivy globalizace cze
dc.subject náklady cze
dc.subject výstavba cze
dc.subject globalization eng
dc.subject relocation eng
dc.subject globalization motives eng
dc.subject costs eng
dc.subject construction eng
dc.title Vliv globalizace na firmu Kratzer GmbH cze
dc.title.alternative The influence of globalisation on the company of Kratzer GmbH eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Mertlík, Jakub
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The thesis deals with construction of a production hall in the Czech Republic and in Germany and with the impact on necessary costs of realization. The thesis is divided into three parts - theoretical, analytical and a part containing a proposal. Motives and factors influencing a decision process in the global business environment are described in the theoretical part. The analytical part compares particular factors influencing a company´s decision to relocate its business activities. Costs calculation of company´s production activities are contained in the last part together with stated decisive criteria, which influence company members deciding about project realization. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28638 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomantka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky oponenta reagovala správně a v plném rozsahu je zodpověděla. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21556 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account