Hodnocení soběstačnosti u pacientů s artrózou palcového kloubu ruky, s odstupem dvou let po operaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilný, Jaroslav cze
dc.contributor.author Gregorová, Eva
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:37Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52507
dc.description.abstract Diplomová práce, je navazujícím celkem na bakalářskou práci, psanou autorkou v roce 2011. Zabývá se problematikou artrózy palcového kloubu ruky. Toto onemocnění je v dnešní době velice rozšířené, hlavně mezi populací v produktivním věku. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde se autorka zabývá zejména anatomií horní končetiny, příznaky, které onemocnění doprovází, vyšetřovacími metodami a podrobně i léčbou. Podrobně jsou tu popsány i jednotlivé typy zákroků, jak lze risartrózu řešit. Dále se pak zabývá ošetřovatelkou péčí předoperační a pooperační, včetně edukace a rehabilitace. V praktické části autorka zkoumá soběstačnost pacientů 2 roky po operaci. Jedná se o stejné pacienty, u kterých byl prováděn výzkum v roce 2011. Pro výzkum byl použit standardizovaný dotazník DASH score. Tyto výsledky jsou mezi sebou porovnávány. cze
dc.format 96 s. cze
dc.format.extent 5591983 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject risartróza cze
dc.subject DASH score cze
dc.subject artróza palce cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject soběstačnost cze
dc.subject risarthrosis eng
dc.subject DASH scoring eng
dc.subject thumb arthrosis eng
dc.subject nursing eng
dc.subject self-sufficiency eng
dc.title Hodnocení soběstačnosti u pacientů s artrózou palcového kloubu ruky, s odstupem dvou let po operaci cze
dc.title.alternative Evaluation of self-sufficiency of patients with thumb joint arthrosis 2 years after operation eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Švarc, Aleš cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is consequential to bachelor thesis written by author in year 2011. It focuses on issues of thumb joint arthrosis. This illness is very spread these days,especially amongst population in productive age. Thesis is separated into theoretical part, where the anathomy of upper limb is described, symptomas following the illness, diagnostic methods and also about the treatment. Each surgical intervention leading to risarthrosis treatment are also well subscribed. Last but not at least, nursing before and after surgical intervention, including education and rehabilitation is explained. Practiral part is focused on self-sufficiency two years after operation. These are the same patients, whose we're part of previous research in year 2011. The research was based on standartized DASH scoring questionaire. These scores are compared to each other. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D28422
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Lišila se nějak výrazně soběstačnost pacientů v závislosti na typu operačního výkonu (operace dle Burton-Pellegriniho, operace dle Menoneho, artrodéza)? cze
dc.identifier.stag 21524 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account