Havarijní připravenost při přepravě a používání nebezpečných věcí na železnici

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soušek, Radovan
dc.contributor.author Mulačová, Lenka
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:23Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:23Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52470
dc.description.abstract Práce vychází z platných zákonných a podzákonných norem a prověřuje bezpečnostní a nouzové plány dle RID a havarijní plány SDC. Analyzuje jejich zpracování a vzájemnou propojenost bezpečnostních plánů dopravců a provozovatele dráhy, nouzové plány seřaďovacích nádraží a havarijní plány SDC. Cílem je prověřit funkčnost vazeb bezpečnostních a nouzových plánů dopravců i provozovatele dráhy dle RID a havarijních plánů SDC ve vztahu k sobě navzájem a ve vztahu k IZS, vytipovat možná úskalí a případně navrhnout řešení přijatelná pro všechny. cze
dc.format 71 s. cze
dc.format.extent 9242667 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject nebezpečné věci cze
dc.subject prevence cze
dc.subject havarijní plán cze
dc.subject bezpečnostní plán cze
dc.subject dangerous goods eng
dc.subject prevention eng
dc.subject emergency plan eng
dc.subject security plan eng
dc.title Havarijní připravenost při přepravě a používání nebezpečných věcí na železnici cze
dc.title.alternative Emergency preparedness during the transport and use of dangerous goods to the railways eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The work is based on the applicable statutes and statutory standards and verifies safety and emergency plans according to RID and emergency plans SDC. Processing and analyzing interconnectedness of security plans carriers and rail operator, emergency plans for marshalling yards and emergency plans SDC. The aim is to test the functionality of the links Safety and emergency plans, carriers and rail operator according to RID and emergency plans SDC in relation to each other and in relation to the IRS, to identify possible problems and to propose possible solutions acceptable to all. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28235 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl všechny dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 20383 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account