Návrh a realizace konfigurace Windows Server 2008 R2

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neradová, Soňa cze
dc.contributor.author Snovický, Michal
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:56:18Z
dc.date.available 2013-07-20T01:56:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52459
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je návrh konfigurace Windows Server 2008 R2 pro vzdělávací instituci a její následná implementace na virtuálním serveru. Práce objasňuje základní role serveru, jimž jsou DHCP, DNS, Active Directory, File Server a jejich instalace a konfigurace. V práci je též navržena struktura kontejnerů v Active Directory, struktura služeb a uživatelů v Group Policy. cze
dc.format 38 s. cze
dc.format.extent 1293399 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Windows Server 2008 R2 cze
dc.subject DNS cze
dc.subject DHCP cze
dc.subject Active Directory cze
dc.subject File Server cze
dc.subject Group Policy cze
dc.title Návrh a realizace konfigurace Windows Server 2008 R2 cze
dc.title.alternative Design and implementation of Windows Server 2008 R2 configuration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is the configuration of Windows Server 2008 R2 for the education institution and its subsequent implementation on the virtual server. The bachelor thesis explains the basic server roles, which are DHCP, DNS, Active Directory, File Server and their installation and configuration. The bachelor thesis also proposed structure of containers in Active Directory, the structure of services and users in Group Policy. eng
dc.description.department Katedra informačních technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D28767 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Bakalářská práce byla vypracována na požadované úrovni. Cílem práce bylo připravit a na virtualizovaném serveru zrealizovat konfiguraci vybraných rolí Windows serveru 2008 R2 pro modelovou vzdělávací instituci. Pro zvládnutí tématu bakalářské práce bylo nutné rozšířit a doplnit si znalosti z oblasti Windows Server 2008 R2, Group Policy, Active Directory, File Services a obeznámit se s virtualizačním prostředím WMware. Cíl práce byl splněn a autor práce vysvětlil připomínky členů komise. cze
dc.identifier.stag 21167 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account