Analýza osobní dopravy na trati Znojmo - Okříšky a prověření možnosti návazností na dálkovou dopravu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulíček, Josef
dc.contributor.author Svoboda, Martin
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:58Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:58Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52401
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá osobní dopravou na trati Znojmo - Okříšky s ohledem na návaznosti na vlaky dálkové dopravy. Nejdříve jsou analyzovány veškeré nedostatky v současném konceptu dopravy a následně jsou vypracovány návrhy na zlepšení. Jsou popsány veškeré nutné a vhodné investice. Vše je řešeno s ohledem na současné ekonomické moţnosti. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 1605634 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject jízdní řády cze
dc.subject modernizace cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject timetables eng
dc.subject modernization eng
dc.subject optimalization eng
dc.subject railway transport eng
dc.title Analýza osobní dopravy na trati Znojmo - Okříšky a prověření možnosti návazností na dálkovou dopravu cze
dc.title.alternative Analysis of a passanger transport on the railway line Znojmo - Okříšky and evalutaion of the possibilities of connection to long-distance transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with passenger transport on the railway line Znojmo - Okříšky with regard to connection to long-distance trainst. All deficiencies in the current koncept of transport are analyzed firstly and subsequently suggestions for improvement are developed. All necessary and appropriate investments are described there. Everything is done with regard to the current economic options. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28250 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl všechny dotazy zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 21086 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account