Laboratorní úloha "PLC Tecomat FOXTROT - OPC server"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel cze
dc.contributor.author Kynych, Petr
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:47Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52365
dc.description.abstract V práci je popsána teorie logického řízení, programovatelné logické automaty, programovací jazyky programovatelných logických automatů a standard OPC. Cílem práce je vytvořit laboratorní úlohu s automatem Tecomat Foxtrot CP-1005 pracující s OPC. K tomu je využit model mísicí jednotky. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 7792046 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject logické řízení cze
dc.subject OPC cze
dc.subject PLC cze
dc.subject logic control eng
dc.title Laboratorní úloha "PLC Tecomat FOXTROT - OPC server" cze
dc.title.alternative Laboratory task "TECOMAT FOXTROT - OPC Server" eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated The work describes the theory of logic control, programmable logic controllers, programming of logical controllers and OPC standard. The aim is to create a laboratory task realized by Tecomat Foxtrot CP-1005 working with OPC. It's done by using the model of mixing unit. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D28891 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce bylo vytvořit laboratorní úlohu "PLC Tecomat FOXTROT - OPC server". Poznatky, které student získal, jsou prakticky využitelné v praxi, stejně tak i SW pro vizualizaci a řízení technologických procesů. Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni a cíl práce byl splněn. cze
dc.identifier.stag 17419 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account