Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obci současnými a nízkonákladovými prostředky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drahotský, Ivo
dc.contributor.author Štoček, Jan
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:45Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52358
dc.description.abstract Práce je zaměřena na možnosti zvyšování bezpečnosti silničního provozu v obci za pomoci současných a nízkonákladových opatření. Je zde analyzována nehodovost ve městě Jablonec nad Nisou, současná bezpečnostní opatření a nastíněna možnost efektivního zklidňování dopravy optimalizací činnosti bezpečnostních složek a úpravou dopravního značení. cze
dc.format 100 s. cze
dc.format.extent 12799620 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject nehodovost cze
dc.subject Jablonec nad Nisou cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject rychlost cze
dc.subject policie cze
dc.subject městská policie cze
dc.subject radar cze
dc.subject accident frequency eng
dc.subject safety eng
dc.subject speed eng
dc.subject police eng
dc.subject municipal police eng
dc.title Možnosti zvyšování bezpečnosti dopravy v obci současnými a nízkonákladovými prostředky cze
dc.title.alternative Possibilities of increasing the safety of transport with current and low-cost measures eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hartman, Jaroslav
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on possibilities of increasing the safety of road traffic in town by using current and low-cost measures. It contains an analysis of accident frequency and current safety measures in Jablonec nad Nisou and suggests a possible way to calm down the traffic effectively via optimization of activities of the security forces and adjustment of traffic signs. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28639 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Diplomant přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu svého diplomového projektu. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řešení. Na připomínky recenzenta reagoval správně a v plném rozsahu je zodpověděl. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myšlení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 21557 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account