Společenská odpovědnost vybraného podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tetřevová, Liběna
dc.contributor.author Fanta, Zbyněk
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:55:24Z
dc.date.available 2013-07-20T01:55:24Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52310
dc.description.abstract Diplomová práce je zpracována na téma společenská odpovědnost vybraného podniku. Tato práce je zaměřena na vymezení pojmu společenské odpovědnosti firem v historickém kontextu, identifikaci a charakteristiku oblastí společenské odpovědnosti, stakeholder koncept, charakteristiku alternativních způsobů hodnocení společenské odpovědnosti a zhodnocení možných přínosů společenské odpovědnosti. Praktická část práce je zaměřena na analýzu společenské odpovědnosti společnosti Synthesia, a.s. Analýza společenské odpovědnosti podniku Synthesia, a.s. se bude týkat pěti oblastí, a to: ekonomické, sociální, environmentální, etické a filantropické oblasti. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 1799788 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject společenská odpovědnost firem cze
dc.subject stakeholders cze
dc.subject ekonomická odpovědnost cze
dc.subject sociální odpovědnost cze
dc.subject environmentální odpovědnost cze
dc.subject etická odpovědnost cze
dc.subject filantropická odpovědnost cze
dc.subject corporate social responsibility eng
dc.subject economic responsibility eng
dc.subject social responsibility eng
dc.subject environmental responsibility eng
dc.subject ethical responsibility eng
dc.subject philanthropic responsibility eng
dc.title Společenská odpovědnost vybraného podniku cze
dc.title.alternative Corporate social responsibility of chosen enterprise eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kopecký, Luboš
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This thesis is elaborated on the theme of social responsibility of chosen enterprise. This work is focused on defining the concept of corporate social responsibility in a historical context, the identification and characterization of areas of social responsibility, stakeholder concept, characteristics of alternative ways of assessing social responsibility and appreciation of the potential benefits of social responsibility. The practical part is focused on the analysis of the social responsibility of Synthesia, a.s. Analysis of corporate social responsibility Synthesia, a.s. will cover five areas, namely: economic, social, environmental, ethical and philanthropic area. eng
dc.description.department Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D28202 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence V diskusi byly položeny následující otázky: Definujte hlavní skupiny stakeholderů společnosti Synthesia, a.s. vysvětlete jejich význam v rámci společenské odpovědnosti a komunikace. Navrhněte další formy CSR komunikace pro společnost Synthesia, a.s., spadající do oblasti tzv. "nových komunikačních trendů". Student otázky částečně zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 20559 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account