Realizace laboratorní úlohy pro řízení motoru pomocí PLC

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor cze
dc.contributor.author Šťastný, Michal
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:54:55Z
dc.date.available 2013-07-20T01:54:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52240
dc.description.abstract Tato práce se zabývá otázkami logického řízení a ovládání pomocí programovatelných logických automatů (PLC). Dále pojednává o řízení třífázových motorů s frekvenčními měniči. Následně spojuje obě tato témata. Práce je zaměřena na propojení PLC Siemens LOGO! a frekvenčního měniče Siemens Sinamics G110. cze
dc.format 50 s., 2 s. příl. cze
dc.format.extent 2476462 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject programovatelné logické automaty cze
dc.subject PLC cze
dc.subject frekvenční měniče cze
dc.subject automatizace cze
dc.subject programmable logic controllers eng
dc.subject frequency converters eng
dc.subject automation eng
dc.title Realizace laboratorní úlohy pro řízení motoru pomocí PLC cze
dc.title.alternative Realization of laboratory task for motor control by PLC eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2013 cze
dc.description.abstract-translated My thesis the issues of logical control using programmable logic controllers (PLC). Further discusses the control of three phase motors with frequency converters. Subsequently connects both these topics. This thesis is focused on linking PLC Siemens LOGO! and frequency inverter Siemens SINAMICS G110. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D28889 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvoření nové laboratorní úlohy pro řízení motoru pomocí frekvenčního měniče a PLC. Realizace této úlohy byla po hardwarové i softwarové stránce. Bakalářská práce byla zpracována na požadované úrovni a cíle práce byly splněny. Praktické využití výsledků bakalářské práce lze očekávat především v oblasti výuky v rámci laboratoře, ve které bude nově realizovaná laboratorní úloha umístěna. cze
dc.identifier.stag 20347 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account