Posouzení a návrh změn organizace dopravy v centru města Pardubic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ledvinová, Michaela
dc.contributor.author Patočka, Petr
dc.date.accessioned 2013-07-20T01:53:52Z
dc.date.available 2013-07-20T01:53:52Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/52070
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem změn organizace dopravy v centru města Pardubic především s ohledem na integraci cyklistické dopravy. Konkrétní řešené území se nachází na náměstí Republiky a Smetanově náměstí. První kapitola se zabývá analýzou současného stavu organizace dopravy včetně dopravních průzkumů v řešené oblasti. Ve druhé kapitole jsou provedeny vlastní návrhy změn organizace dopravy v řešeném území. Je zde provedeno řešení jak z hlediska dopravních vztahů na celém území města (simulační model města), tak podrobné řešení vlastního území (návrhy vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, atd.). Ve třetí kapitole jsou návrhy možného řešení organizace dopravy vyhodnoceny. cze
dc.format 108 s. cze
dc.format.extent 16218947 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject cyklistická doprava cze
dc.subject intenzita dopravy cze
dc.subject jízdní pruhy cze
dc.subject organizace dopravy cze
dc.subject cycling transport eng
dc.subject traffic volume eng
dc.subject lanes eng
dc.subject traffic organization eng
dc.title Posouzení a návrh změn organizace dopravy v centru města Pardubic cze
dc.title.alternative Assessment and proposal changes of the transport organization at the center of city Pardubice eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Jirsa, Vojtěch
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on the examination and design changes of transport organization in the centre of city Pardubice, especially on the integration of bicycle transport. Particular areas are located at the Náměstí republiky square and Smetanovo náměstí square. The first chapter deals with the analysis of current state of transport organization including transport researches in the areas. The second chapter consists of own proposals of transport organization in the same area. There are created solutions in transport-relations way on the whole area of the city (simulation model of the city) and also detailed solution of own location (proposals dedicated to bicycle traffic lines etc.). The third chapter is composed of evaluation of possible solutions. eng
dc.description.department Katedra technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D28389 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na dotazy kladené v rozpravě. cze
dc.identifier.stag 21329 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account